Saya tak Tahu Apa Ibadah Saya Diterima oleh Allah, tetapi Saya BUTUH Beribadah kepada Nya

Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al-Qur’an Surat Az-Zumar ayat 53)